Dagens tips fredag 2024-05-24 (Extra)

Regeringen skyddar inte vår grundlag mot EU

"Nu hotas våra grundlagar att underställas EU-rätten och det med regeringens goda minne och i all tysthet. Granskning av rättsväsendet, bakgrundskontroller för att förhindra bedrägeri och penningtvätt, möjligheten att kolla upp vem man anlitar eller dejtar – allt kan nu omöjliggöras av EU-domstolen. Vad gör regeringen? Den frågan ställer sig Daniel Sonesson och Liselott Martynenko Agerlid, MED, i en debattartikel."

Ännu ett exempel på EU:s överstatlighet och att vi skall underkasta oss beslut som som t.o.m. åsidosätter vår grundlag. Vad är det för mening med riksdag och svenska politiker om allt ändå bestäms av EU? Min uppmaning till regeringen: Stå upp för Sverige!

Läs vidare på Ledarsidorna. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1