Dagens tips fredag 2024-05-24

Republikanska guvernörer går samman för att motsätta sig förslag som ger Världshälsoorganisationen en aldrig tidigare skådad makt över USA.

"WASHINGTON, D.C. - I dag gick 24 republikanska guvernörer samman och skrev ett brev till president Biden för att uttrycka sitt enade motstånd mot två förslag, revidering av internationella hälsobestämmelser (IHR) och pandemi-överenskommelsen, som för närvarande är under förhandling och som skulle ge Världshälsoorganisationen (WHO) oöverträffade och grundlagsstridiga befogenheter över USA och dess folk."

Fler och fler upptäcker hur vansinnigt detta avtal är och säger NEJ! När kommer vår svenska regering att upptäcka att avtalet innebär att vi kommer att avsäga oss vår suveränitet i ytterligare ett område

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. o

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1