Dagens tips torsdag 2024-05-23

EU-valet och internets framtid

"Här är fyra frågor som borde vara aktuella i EU-valet: Chat Control 2, rätten till krypterad kommunikation, EU:s nya hat-förbud och ett nytt datalagringsdirektiv."

Avgörande frågor för vår yttrandefrihet. Den vill vi väl behålla? Rösta rätt den 9. juni!

Läs vidare på Femte juli. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1