Dagens tips söndag 2024-05-19

Vilka ska ha rösträtt?

"Republikanerna i USA hävdar det rimliga i att ett lands myndiga medborgare är de enda som ska ha rätt att rösta och därmed besluta hur ett land ska styras. Det är samma ordning som rådde i de grekiska demokratierna i antiken.

Demokraterna anser istället att alla som befinner sig i landet ska få rösta. För att ingen ska diskrimineras anser de också att de röstande inte ska behöva legitimera sig i vallokalen. Detta öppnar för röstfusk på flera olika sätt, som att rösta flera gånger i sin egen valkrets, eller att rösta i flera olika valkretsar."

Är det inte självklart att endast myndiga medborgare ska ha rösträtt? Att de skall kunna legitimera sig med en säker metod måste väl också vara en självklarhet. Grundkrav för en demokrati!

Läs vidare på Frihetsportalen. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1