Dagens tips tisdag 2024-02-27

Lotta Gröning: I säck och aska – Sverige exploateras för grön omställning

"Klimatpolitiken är centralistisk och polariserande. Inför EU-valet är det rimligt att kräva en programförklaring av regering och riksdag. Hur stora konsekvenser för befolkningen är ansvariga politiker beredda att ta? När släpper ni tunnelseendet på klimatet och ger oss en helhetssyn? Varför ska vi älska gruvor och exploatera Sverige?

Klimatet är ständigt på den politiska agendan i Sverige. Ständigt disku­terat, ett ständigt träto­ämne mellan partier och en politik, oavsett regering och riksdagsmajoritet, som drivs högt ovanför folks huvuden. Folket har fått många riktlinjer och fattade beslut för hur Sverige ska bli världsledande i miljöfrågor. Det råder ingen tvekan om att trovärdigheten i klimatpolitiken har problem; långt ifrån alla delar politikens synsätt; vissa förnekar helt att klimatet är hotat. Klimatpolitiken har också varit polariserande, där framför allt medelklassen har fått morötter i form av bidrag och skattelättnader, medan andra har fått sin ekonomi sönderslagen av höga bränslepriser eller sin livsmiljö förstörd av gigantiska vindkraftsparker. Snart är det dessutom EU-val och då kommer klimatet att återigen hamna i fokus utifrån huvudfrågan: Hur ska vi nå EU:s klimatmål?"

Den synnerligen diskutabla klimatfrågan är cementerad och får inte diskuteras medan miljöfrågorna glöms bort. Gröning avslutar med: "Folket ska ta miljökonsekvenserna medan politikerna säljer ut landet för att visa att de är ett föredöme för världens klimatarbete. Ett egoistiskt tilltag!" 

Läs hela krönikan på Epoch Times. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1