Dagens tips måndag 2024-02-26 (Extra2)

Mats Jangdal: Militärkuppen i Sverige är styrd av USA och Wallenberg

"Den 16 maj 2022 beslutade den socialdemokratiska regeringen ledd av Magdalena Andersson, livligt påhejad av moderater och liberaler att söka svenskt medlemskap i NATO. Inget formellt beslut fattades i riksdagen. De demokratiskt folkvalda fick aldrig en chans att säga sin mening och har inte heller kunnat ställas till svars.

Det hela beslutades av icke valda partieliter i respektive partier. Ingen folkomröstning i saken var ens på fråga. Det blir allt mer tydligt att detta egentligen var en militärkupp.

Det som också blir smärtsamt tydligt är att Magdalena Andersson är en sanslöst feg och dålig politiker. Hon hade inte modet, inte sinnesnärvaron att begära en stunds eftertanke och klargörande konsekvensanalyser när propåerna om en snabb NATO-anslutning dök upp i debatten, som ett resultat av Rysslands invasion av Ukraina."

Att inte ha ett riksdagsbeslut och dessförinnan en ordentlig debatt om en så viktig fråga gör att jag kan hålla med Mats Jangdal om att det liknar en militärkupp. Att överge vår neutralitet så "hastigt och lustigt" utan debatt verkar inte speciellt demokratiskt.

Läs vidare på NewsVoice. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1