Dagens tips måndag 2024-02-26 (Extra)

Det onämnbara – “Det”

"Totalt 62 000 personer i Sverige bedöms antingen vara aktiva i kriminella nätverk eller ha kopplingar till gängen. Nyheten förskräckte en samlad kår av annars politiskt följsamma journalister samt semipolitiska forskare och tjänstemän. Men handen på hjärtat: Är det någon som är förvånad? Och vad hände egentligen med alla de som förgäves försökte varna innan Sverige hamnade i dagens situation?

Totalt 62 000 personer i Sverige bedöms antingen vara aktiva i kriminella nätverk eller ha kopplingar till gängen, enligt polisens lägesbild. ”Siffrorna är snarare i underkant än överkant”, menade rikspolischef Petra Lundh, tidigare riksåklagare på en presskonferens tillsammans med justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Nyheten fick ett stort genomslag och kommenterades bland annat kriminologen professor Jerzy Sarnecki som menar att

– Bilden som anges är ganska rimlig, men man kan inte övertolka den på det sättet att det skulle finnas 62 000 grovt kriminella i Sverige.

Allt fler sällar sig dock till en ny verklighetsbeskrivning. Som inte kan vara en förvåning även om få idag vill kännas vid sina tidigare tvärsäkra uttalanden. År 2018 gav jag och Edwin Hillesöy ut boken “Efter Sverige”. Boken skrevs i ett samhällsklimat där den tidigare rikspolischefen Dan Eliasson I en längre och spekulativ monolog förminskade en gripen och misstänkts mördares handlingar vid en busstation i anslutning till Ikea i Västerås på öppen gata.

Dan Eliassons omsorg om gärningsmannen var avsevärt mycket större, och mer fylld av medkänsla och uppmärksamhet än den som visades offret och dess anhöriga. Samtidigt var Petra Lundhs fokus främst ägnat att jaga jägare som stod misstänkta, och senare friades i domstol, för grovt jaktbrott.

Lundh kom senare att kräva att samma former av hemliga tvångsmedel som används mot grovt kriminella och terrorister skulle kunna användas i jakten på jägare. Med andra ord, jakten på Karl Hedin uppstod inte ur ett vakuum av värderingar och politiska prioriteringar."

Passa på att ladda ner, läs och sprid de två kapitel ur boken Efter Sverige som Johan Westerholm erbjuder.

Läs vidare på Ledarsidorna. (Betalvägg, men varför inte stödja Johan och bli plusabonnent.) 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1