Dagens tips måndag 2024-02-26

Söndagskrönika: Ryskt och amerikanskt, en kulturkrock.

"Vi brukar beskriva Rysslands invasion i Ukraina för två år sedan som ett överfall. Ibland påstås det vara oprovocerat vilket är en grov lögn. Men det går inte att förneka att det var Ryssland som invaderade Ukraina och att invasionen ganska snart växte till ett fullskaligt krig. Ukraina försvarar sig.

Det ryska perspektivet är ett annat. De ser invasionen som Rysslands försvar mot en attack från västvärlden i allmänhet och USA i synnerhet. Kriget inleddes egentligen inte 2022 utan långt tidigare, med att Georgien år 2008 ville bli medlemmar i Nato. Av säkerhetsskäl var det lika oantagbart för Ryssland som ryska missiler på Kuba var för USA år 1962. Med ett blixtkrig invaderade de Georgien, för att dra sig tillbaka när risken för Nato-medlemskap var undanröjd."

Ett sansat perspektiv! 

Läs vidare på Invandring och mörkläggning. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1