Dagens tips söndag 2024-02-25 (Extra3)

PATRIK ENGELLAU: Produktivitet i tjänstesektorn

"Den som vill ha osminkad information om hur det står till med den svenska offentliga sektorns ekonomi kan fråga min portugisiskafröken som bor i Rio de Janeiro. Hon har aldrig varit i Sverige och är därför obesmittad av den svenska diskurs enligt vilken alla offentliga, anslagsfinansierade verksamheter alltid har för lite pengar och därför alltid går på knäna.

Jag berättade för henne om den nya svenska regeringens djärva förslag att spara pengar genom att inte längre bevilja gratis tolktjänster vid exempelvis läkarbesök för invandrare hur länge dessa än varit i Sverige.

  • Förslaget väckte jätteprotester bland läkarna, sa jag. De kanske trodde att de skulle bli tvungna att auskultera på arabiska.
  • Menar du på allvar att invandrare får gratis tolkhjälp hur länge som helst, sa fröken med förfäran i blicken.
  • Ja, sa jag. Hon skakade på huvudet. Ni är inte kloka, sa hon. Ni har för mycket pengar. Det har jag sagt hela tiden.

Journalisten och sjuksköterskan Hanne Kjöller är en av de få som lyckats med konststycket att jobba inom sjukvården och ändå upptäcka att regionerna har för mycket pengar."

Det är ju inte bara i EU det slösas! 

Läs vidare på Det Goda Samhället. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1