Dagens tips lördag 2024-02-24 (Extra)

OMDÖME(S)LÖSHETEN - Så förlorade (S) kontrollen

"Socialdemokraterna krishanterar – både sina utspel, egna partimedlemmar och – mig. Vad pågår i det socialdemokratiska partiet? Varför hoppar man på just mig – och vad händer med ett parti som sätter maktanspråk före sanning? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om OMDÖME(S)LÖSHETEN."

Man frågar sig att om (S) hade haft makten, hade de då försökt tysta sina kritiker med tvivelaktiga metoder. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1