Dagens tips fredag 2024-02-23

Tyranni i vardande

"När vår moderna liberalism blev på modet, även kallad socialliberalism, så omfamnade man jämställdhet, sociala skyddsnät och ett större statligt ansvar. Detta skedde i många länder efter andra världskriget och framåt. Socialliberalismen blev en slags överideologi, och det fanns internationella organisationer som påskyndade dess framfart, bland annat FN.

Den svenska socialdemokratin har många likheter med denna globala politiska kraft. Och den ständiga trätan mellan vänster och höger handlade mest om olika slags socialliberaler som tvistade om detaljer, huruvida kommunalskatten skulle vara 25 eller 30%, inte om vi skulle ha en kommunalskatt överhuvudtaget. Det rådde konsensus i de flesta stora frågorna.

Rätten till fri association var en av de fundamentala friheterna som sakta och ljudlöst avskaffades med socialliberalismens införande. Och det handlar om rätten att få umgås med de personer man önskar. Många ler åt detta, då det förefaller självklart, men så är det förstås inte."

Tänkvärt!

Läs vidare på Avancemang. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1