Dagens tips måndag 2024-01-01

PATRIK ENGELLAU: Politisk korrekthet

"Några år innan flaskposten med det numera världsdominerande amerikanska uttrycket ”woke” hade kraschat mot Bohusläns klippor och låtit det invasiva innehållet slingra sig ut så hade jag sedan länge uppmärksammat företeelsen under annan beteckning, nämligen ”politiskt korrekt”. Om du ursäktar en självbelåten vardagsfilosof, jag själv alltså, så är mitt uttryck bättre eftersom det innehåller mer klargörande substans.  .....

...... vår tids oinskränkta och för var dag stadigt tilltagande makt utövas av politikerna och den av dem kontrollerade statsmakten. Människor ägnar sig åt tillbedjan av denna gudomliga kraft. ......

PK-ismen är otänkbar utan ett allt mäktigare politikervälde och ett alltmer svindlat folk som tror på politikerväldets ständigt växande mirakulösa förmågor."

En bra inledning på det nya året! Låt oss bekämpa PK-ismen.

Läs vidare på Det Goda Samhället. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1