Dagens tips söndag 2023-12-31

STEVEN JÖRSÄTER: Folkets fiende

"Vi har hört dem otaliga gånger. Höga näringslivsföreträdare som kräver att Sverige ska öka takten i klimatomställningen. Vi riskerar att tappa ledningen, säger Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke i en intervju i Svenska Dagbladet för några veckor sedan.

Resonemangen är ofta obegripliga. Det är dåligt för näringslivets konkurrenskraft att vänta, får vi höra. Om inte Europa tar ledningen i omställningen så kommer någon annan att göra det.

Frågan blir: Varför måste Sverige som nation, med någon dryg promille av världens befolkning, ta ledningen? Vem vinner på det? Knappast svenska folket. Istället får vi nog betala dyrt för att våra företrädare ska kunna sola sig i glansen på COP mötena. Jacke företräder många stora svenska exportindustrier. Inget hindrar väl dem ifrån att exportera ny svensk teknik utan att den lilla nationen Sverige behöver göra något? Eller är det bara skattesubsidier han fikar efter?

Jacke verkar också vara felinformerad."

Steven Jörsäter ställer några viktiga frågor. Även bra kommentarer.

Läs vidare på Det Goda Samhället. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1