Dagens tips tisdag 2023-12-05 (Extra2)

Det man inte sa om PISA

"Idag presenterades PISA, som gjordes våren 2022, det vill säga under den Socialdemokratiska regeringen liksom den som kom 2018. Då Anna Ekström instruerade Skolverket att förbättra resultaten genom att ta bort rekordmånga utlandsfödda. 

Alla resultat går ner, men å andra sidan följder nedgången OECD. Slutsatsen är därför att det helt enkelt är pandemin som förstörde för många elever och skolor under 2020 och 2021. 

Det som var intressant var det som inte sades på hela presskonferensen." 

Rebecka Weidmo Uvell avslutar med: "Skolverket ska inte bedriva opinionsbildning mot friskolor och det hoppas jag nuvarande utbildningsminister gör klart och tydligt för Skolverket efter den här pressträffen." 

Klokt av Uvell om skolan.

Läs vidare på Uvell. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1