Dagens tips tisdag 2023-12-05 (Extra)

Söndagskrönika: Det demografiska trilemmat

".......I morgondagens samhälle råder en obalans mellan de människor som arbetar och de som inte gör det, vare sig det nu beror på att de är gamla och pensionerade eller inte uppfyller arbetsgivarnas krav. Det senare är en bild som blir allt tydligare för den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt som långtidsarbetslösheten är skrämmande hög, så har, enligt Tillväxtverket, drygt tre av tio företag svårt att hitta lämplig arbetskraft eller kompetens. Det anges vara ett stort hinder för deras tillväxt.

Morlands budskap är att befolkningskollapsen, det vill säga att stora delar av världens befolkning inte föder tillräckligt många barn, är ett långt allvarligare existentiellt hot mot världen än klimatförändringen......"

En intressant krönika av Karl-Olov Arnstberg. En skrämmande utveckling som vi inte vet hur vi ska stoppa. Måste det bli en katastrof så vi får börja om på nytt eller är det inte ens möjligt?

Läs hela artikeln på Invandring och mörkläggning. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1