Dagens tips måndag 23-12-04

Fredsförhandlingar mellan Ryssland och Ukraina inledda

"I sin senaste nyhetskrönika med rubriken “General till General” bekräftar den amerikanska veteranjournalisten Seymour Hersch att fredsförhandlingar inletts mellan Moskva och Kiev.

Till skillnad från våren 2022, då förhandlingarna skedde mellan de politiska ledarskapen, sker samtalen i dag mellan två militärer: Ukrainas överbefälhavare Valerij Zalushny och den Ryska Federationens försvarsstabschef Valerij Gerasimov.

Enligt uppgift känner de båda männen varandra sedan flera decennier, som kolleger från ett grannland vars militär de ibland samövat med."

Låter som en skröna, men kanske ändå inte. Många i USA vill nog ha slut på kriget som börjar kosta alltför mycket och dessutom hamnat i skymundan av Mellanöstern. Biden vill nog också ha slut på kriget innan valet så att inte Trump kan ta åt sig äran av att ha avslutat det.

Läs vidare på NewsVoice. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1