Dagens tips söndag 2023-12-03

Indragna uppehållstillstånd – Ett svart hål av vanskötsel av Socialdemokraterna

"I skuggan av alla kriser försvann en av veckans viktigaste nyheter. Riksrevisionens rapport om hur återkallelsen av uppehållstillstånd skötts av den tidigare ledningen för Migrationsverket. Granskningen öppnar luckan till ett svart hål av politisk misskötsel där vare sig ansvarigt statsråd eller myndighetsledning tycks ha engagerat sig nämnvärt.

Migrationsverket får av flera skäl återkalla ett uppehålls- och arbetstillstånd eller en skyddsstatusförklaring. Riksrevisionens granskning, som rapporterades av fera memdier tidigare i veeckan visar att arbetet med detta har stora brister

Enbart under år 2020 visar granskningen på drygt 13 000 fall där det finns starka skäl att utreda om personen lever upp till villkoren för sitt uppehållstillstånd."

Antalet och summorna har förmodligen ökat kraftigt sedan 2020.

Läs vidare på Ledarsidorna. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1