Dagens tips onsdag 2023-11-29 (Extra2)

Den Socialdemokratiska inkvisitionen klarar sig utan granskning – Igen

"Socialdemokraternas förnyelsearbete har fått stora rubriker. Men är det ett förnyelsearbete som presenteras? Analysen bakåt stoppar vid ett visst årtal och ger ingen bild om hur, och när, den stora inkvisitionen inom partiet inleddes. Den inkvisition som pressade bort medlemmar under förnedrande former och lämnade fältet fritt till Sverigedemokrater och islamister att forma framtidens politiska alternativ."

Mycket bra! Alla måste snart inse att Socialdemokratin inte längre är ett parti som verkar för Sverige och svenskar. De har en annan agenda och det börjar bli allt tydligare för dem som vill se och lyssna.

Läs vidare på Ledarsidorna. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1