Dagens tips måndag 23-11-20 (Extra2)

Elsa Widding: De kommer snart kunna tvångsvaccinera oss - Fjärde Statsmakten 188

"I detta Fjärde Statsmakten berättar riksdagsledamot Elsa Widding om arbetet i riksdagen och vad som hänt under hösten. Just denna dag har Elsa fått svar på en interpellation av statsminister Ulf Kristersson. Frågan gällde om Kristersson ska skicka in en reservation till WHO senast den 30e november gällande ett mycket långtgående beslut WHO tagit som i praktiken innebär ett medicinskt tyranni för medborgarna. Nu kommer de rekommendationer som WHO ger bli legalt bindande. Vilket innebär att en helt odemokratisk överstatlig makt går över de svenska valda politikerna och bestämmer över medborgarna. Detta är något som är viktigare än hela EU-medlemskapet poängterar Elsa Widding. Gör vår statsminister Ulf Kristersson ingenting nu, så går beslutet igenom av sig själv fortsätter hon, det hela går så att säga under radarn. Man försöker kuppa igenom beslutet. WHO kommer att få rätt att utlysa ett så kallat ”internationellt hot mot människors hälsa”, vilket då ger WHO extraordinära befogenheter över länder och deras befolkningar.

Chefen för WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, har en expertgrupp till sitt förfogande, men han kan utan deras bifall ensam ta beslutet att stänga ner hela länder om han anser det vara befogat. Det är inte bara en pandemi som kan ligga till grund för WHO:s införande av ”nödläge”, utan även om man bedömer klimatet som hotande kan nödläget införas Berättar Elsa Widding. Vår sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson har uttalat att hon stöder WHO i denna fråga eftersom det ingår för att genomföra Agenda 2030."

Kanske årets viktigaste frågor, som hittills gått under MSMs och våra etablerade politikers radar. Lyssna och lär och gå in på Elsa Widdings MyNewsdesk för mer information.

Stöd Elsa Widdings arbete. Hon är partioberoende och behöver ditt direkta stöd för sitt värdefulla arbete. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1