Dagens tips måndag 2023-11-20

Välkommet beslut från Högsta förvaltningsdomstolen – Men det är inte över än

"Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde slutligen hur Ordningslagen skall tolkas efter att Polismyndigheten vid flera tillfällen obstruerat och ställt in allmänna sammankomster. Ett välkommet beslut men det är långt ifrån över ännu. Med utnämningen av Petra Lundh till rikspolischef kommer det med en sannolikhet gränsande till visshet innebära fler försök till inskränkningar i medborgarnas friheter."

Med tanke på hanteringen av det obefogade ingripandet mot Karl Hedin så har man anledning att vara orolig. Det som också tas upp i artikeln är: 

Fler friheter hotas av regeringen Kristersson.  

"Sveriges kommande rikspolischef, den förre riksåklagaren Petra Lundh har tidigare drivit frågan inte bara om en vid tillämpning av hemliga tvångsmedel, möjlgheten att jämställa jaktbrott med terroristbrott och andra brott mot rikets säkerhetet utan även utvidga förbudet mot vissa politiska symboler. ......

.......Tryckfrihetsförordningen står även den inför hotet att förändras då regeringen Kristersson förbereder förändingar som skulle inskränka på medborgarnas informationsfriheter."

Läs vidare på Ledarsidorna. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1