Dagens tips lördag 2023-09-30 (Extra3)

Sinister developments

Information från John Campbell om WHO:s "ambitioner! Exit WHO!

Även UK är sena att reagera!

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1