Dagens tips lördag 2023-09-30

Sverige TAS ÖVER av kriminella?

"Rättsväsendet framstår vara infiltrerat av organiserad brottslighet. Kriminella gäng rekryterar barn på fotbollsträningen och Sveriges HVB-vårdhem för ungdomar ser ut att stärka kriminella attityder snarare än bekämpa dem. Vad ÄR egentligen infiltration? Vem bär ansvaret för denna utveckling? Och vad händer med ett land där kriminella påverkar grundläggande samhällsfunktioner? Dessa frågor tar jag (Henrik Jönsson) upp i veckans video om “KRIMINELL INFILTRATION”."

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1