Dagens tips fredag 2023-09-29 (Extra)

Örjan Hultåker: Klanerna underlättar för kriminella gäng att rekrytera

"Sveriges gängkriminalitet med skjutningar, sprängningar och död har tvivelsutan ett samband med bristfällig integration av första och andra generationens invandrare. Men våldsverkarnas beteenden kan inte bara förklaras med att unga individer är alienerade från det traditionella svenska samhället.

Det är förenklat att tro att man kan stoppa gängens rekrytering genom att unga pojkar får bättre utbildning och jobb. Med sådant kan man rädda enskilda individer från gängens onda miljö, men det tar inte bort företeelsen gängkriminalitet.

......."

Artikeln avslutas med:

"Det är också viktigt att fostra nya samhällsmedborgare in i den kultur, de värderingar, de normer och de beteenden som i Sverige och övriga Europa har utvecklats under generationer sedan upplysningstiden. Det övergripande budskapet vid ankomsten till Sverige måste vara att vill man komma till oss så måste man vilja bli en del av vår kultur.

En förbättrad integration utan klanstrukturer skulle kunna göra det svårare för unga att ta steget in i de kriminella gängens utanförskap."

Rätt men hur skall det gå till utan tydliga krav och sanktioner om kraven inte uppfylls?

Läs hela artikeln på Svensk Tidskrift. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1