Dagens tips torsdag 2023-09-28

BITTE ASSARMO: Vad är ett levande museum mot en ”mötesplats” för riksdagen?

"Medeltidsmuseet är ett av Stockholms mest spännande museer, uppmärksammat inte bara av lokalbefolkningen utan också av turister från när och fjärran. Dess hjärta utgörs av Stockholms stadsmur, kring vilken museet är uppbyggt, och är en unik plats och en sällsamt levande länk till vår kultur och vår historia. Nu vill de historielösa och arroganta politikerna flytta det – på grund av lokalbrist."

Att flytta Medeltidsmuseet vore ett idiotiskt och historielöst projekt! Protestera!!!!  

Läs vidare på Det Goda Samhället. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1