Dagens tips måndag 23-08-28

Den tyska stagnationen är en varning till Sverige

"Den tyska industrin tvärnitar. För första gången på 20 år har Italien högre tillväxt än Tyskland. Det är en extremt stark varningssignal om vikten av ett fungerande energisystem för industrinationer, skriver Joakim Broman."

Bör noga läsas av miljöpartister!

Läs vidare på Smedjan. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1