Dagens tips lördag 2023-07-29 (Extra2)

SVERIGE & ISLAM - eftergifter triggrar dominansbeteende

Svenska koranbränningar har lett till protester i stora delar av mellanöstern. Regeringen befarar nu att det rör sig om en påverkansoperation för att skada landets intressen. Bör Sverige förbjuda koranbränningar? Kan begränsningar av yttrandefriheten stabilisera Sveriges relationer till mellanöstern — och vad händer med ett samhälle som sätter demokratiska eftergifter före demokratiska principer? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om “SVERIGE OCH ISLAM “. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1