Dagens tips lördag 2023-07-29 (Extra)

Opinionen uppstår inte ur ett vakuum

Ett viktigt konstaterande. Opinion uppstår genom den information som är tillgänglig för massorna. Informationen behöver inte vara felaktig utan det räcker att den är vinklad eller begränsad. Värst är när den innehåller felaktiga element men i övrigt är korrekt. Då är det svårt att genomskåda. 

Följ därför Lästips!

Läs vidare på Epoch Times. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1