Dagens tips torsdag 2023-06-08 (Extra)

Bara bidragskapitalister kan tjäna på vindkraften

Viktig information som visar att vindkraften är en grön bubbla där svenska folket är förlorarna, men utländska investerare är vinnarna. Varför stöder våra svenska politiker detta? Inkompetens eller.....? 

Ett citat ur artikeln: "....kärnan i problemet: I vindkraftsindustrin har marknaden förvrängts till ett svart hål där kombinationer av elcertifikat, billiga lån, bidrag och skatteupplägg medfört att marknadsekonomins lagar upphört att gälla."

Läs hela artikeln på Kvartal. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1