Dagens tips onsdag 2023-05-31

Jan Blomgren: Blir det ny kärnkraft?

En informativ artikel av Jan Blomgren om en del förutsättningar för ny kärnkraft. Den av regeringen nu sanktionerade utbyggnaden av vindkraft kommer att kräva mer stabiliserade baskraft som skulle kunna vara kärnkraft men som med hänsyn till tidsaspekten troligen kommer att kräva utbyggnad av kol- eller gaskraft.

Läs vidare på Epoch Times. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1