Dagens tips lördag 2023-05-27

Chatcontrol och Ylva Johanssons övervakningsapparat

"Chatcontrol bör avvisas på grund av sina egna brister. Men det finns även en större bild, i vilken EU-kommissionär Ylva Johanssons förslag till ny massövervakning passar väl in.

Man behöver inte spekulera om det egentliga syftet med Chatcontrol. Förslaget är i sig tillräckligt dåligt som det är."

Läs vidare på Femte juli. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1