Dagens tips tisdag 23-05-23

PATRIK ENGELLAU: Vad man kan lära sig av regeringsformen

Bra av Engellau! Dock fanns tecknen på att något var galet redan i början av 80-talet. Det var t.ex. nästan omöjligt att bygga en fungerande villa på grund av alla regler som begränsade det mesta. Numera är det mycket enklare, men problemen är annorlunda och byråkratin finns kvar.

Läs vidare på Det Goda Samhället. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1