Dagens tips fredag 2023-04-14 (Extra 2)

 

Carl Albinsson: Svenskarna vill ha frihandel och sänkt skatt – inte Bryssels subventioner

EU-kommissionen vill stöpa om Europa till en grön planekonomi som svar på det amerikanska statsstödspaketet IRA.

Carl Albinsson skriver bl.a.: "Det fungerar inte att använda skattemedel för att skapa konkurrenskraftiga företag och välstånd. Dessutom kommer Europa inte bli mindre beroende av omvärlden bara för att vi reser nya handelshinder. Protektionism kommer bara leda till att den gröna omställningen blir dyrare och tar längre tid.

Ska EU på allvar göra sig mindre beroende av auktoritära diktaturer som Kina och sänka kostnaderna för grön teknikutveckling behöver handeln mellan världens demokratier öka."

I princip rätt men det är ju "den gröna omställningen" som i hög grad drivit på att vi nu sitter i denna situation. Det man kallar grön omställning är ju egentligen dess raka motsats. Med mindre koldioxid och ett kallare klimat blir det ju mindre grönt! 

Läs vidare på Smedjan. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1