Dagens tips fredag 2023-04-14

Ett amerikanskt dilemma: Michael Kazin och återbruket av kalla krigets liberalism

I denna kontroversiella artikel (översatt av Knut Lindelöf) av Jonathan Feldman i Counterpunch den 11 april, vilken ligger klart utanför åsiktskorridoren, men till vänster om den, ges en inblick förhållanden inom i USA:s vänsterkretsar. Den har mycket att säga även oss och svenska vänsterkretsar.

Läs vidare på lindelof.nu. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1