Dagens tips torsdag 2023-04-13 (Extra)

Godhet via ombud

Vi västerlänningar har alltid velat hjälpa. Godhet är vår styrka, och vår svaghet.

Intressant text, läsvärt!

Läs vidare på Avancemang. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1