Dagens tips måndag 23-04-10

Stort resande till asylsökandes ursprungsländer

"Under pandemiåret 2021 flög mer än hundratusen personer från Sverige till länder och regioner som utrikesdepartementet avråder från resor till. Ett internt dokument från UD som Kvartal tagit del av visar att det mest populära av dessa resmål var Irak, följt av Iran och Somalia.

– Vi vet inte och vi har inget intresse av att ta reda på vilka resenärerna är, säger UD:s konsulära chef Svante Liljegren."

Man undrar dessutom vem som betalat dessa resor.....

Läs vidare på Kvartal

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1