Dagens tips fredag 2023-03-17

”Det måste gå!” 

Önskedrömmen Hybrit! Eller som Staffan Salén skriver avslutningsvis: "Hybrit (kommer) att fortsätta att röra sig i gränslandet mellan planekonomi och närmast religiösa feberdrömmar om elförsörjning med en avsevärd risk att regeringen får ett nytt Stålverk 80 på halsen. Skattebetalarnas pengar bör hanteras mer varsamt än så.

Läs vidare på Affärsvärlden. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1