Dagens tips måndag 23-02-20 (Extra)

Total medietystnad (nästan)

En artikel i Nya Tider beskriver hur etablerade medier (SVT, SR, DN, SvD) är totalt tysta om den internationella konferens med 2600 deltagare om Covid-"vaccinernas" biverkningar som anordnades i Stockholm i slutet av januari (20 -21) av Läkaruppropet. Det enda undantaget var nättidningen Aftonkuriren, som hade en journalist på plats.

Samtliga föreläsningar och diskussioner spelades in och kan ses här (Rumble)

Se även Läkaruppropets faktablad nr 2.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1