Dagens tips söndag 23-01-22

Jessica Stegrud: Inte alla partier som orsakat elprischocken

Jessica Stegrud beskriver i Samtiden vilka politiska partier som ligger bakom förstörelsen av det svenska elenergisystemet. Från ett väl fungerande system som varit grunden för svensk välfärd och industriell utveckling till dagens katastrof.