Dagens tips lördag 23-01-21

1. Intressant om konspirationsteorier av Isac Boman i Nya Dagbladet

Artikeln inleds med ett citat: "En känd statsvetare yppade en gång att det är lika naivt att tro på alla konspirationsteorier som det är att inte tro på någon." och för en diskussion om hur man bör förhålla sig till dem. 

En väsentlig synpunkt som förs fram är: "Idag vet vi också med säkerhet att många väl underbyggda hypoteser som avfärdats som ”konspirationsteorier” visat sig vara helt sanna. Några exempel på det är övervakningssamhällets framväxt, som inte blev riktigt erkänt innan Snowdens avslöjande; planerna på att införa covidpass, vilket blev verklighet bara månader efter att sådana spekulationer avfärdades som ”konspirationsteorier”

Läs själv och kommentera gärna hos Nya Dagbladet.

2. Viktiga synpunkter på yttrandefrihet av Edward Nordén på Ledarsidorna. 

Nordén skriver: "Det finns två sätt att hantera människor med olika åsikter och levnadssätt. Det ena sättet är att acceptera det. .... Det andra sättet är att tvinga oliktänkande till tystnad." Och utvecklar detta i den läsvärda artikeln.