Dagens tips måndag 2024-07-08

JAN-OLOF SANDGREN: Globalisterna vill skapa ett nytt Sovjetunionen

"Många reagerar säkert på rubriken. Sovjetunionen var ett katastrofprojekt som resulterade i massmord, arbetsläger, utrensningar, materiell misär och ett så korrupt system att ingen vågade lita på någon. Självfallet vill varken Klaus Schwab eller någon annan globalist (hur cyniska de än må vara) åstadkomma något liknande.

Men då ska vi komma ihåg att globalismen ännu befinner sig på planeringsstadiet. Den har visserligen kommit en bit på väg, men vi lever fortfarande i suveräna nationer med egna regeringar som i princip kan föra sin egen politik. Globalismen på planeringsstadiet bör alltså jämföras med ”Sovjetunionen på planeringsstadiet”. Annars gör man det klassisk misstaget att blanda äpplen och päron.

Sovjetunionen på planeringsstadiet målade upp ett fantastiskt samhälle. Kommunismen garanterar att alla får sina behov tillgodosedda. Alla arbetar efter förmåga och mänskliga svagheter som egoism, profithunger, avund och nepotism är som bortsopade. Den nya människan (Homo sovieticus) har insett att alla måste bidra solidariskt, och att den elit som sett ljuset måste hålla i trådarna. Jag tror inte ens Stalin drömde om att bli historiens näst värsta massmördare (efter Mao) – även om han insåg att man måste knäcka några ägg på vägen mot paradiset.

För att säkerställa att lokalbefolkningen inte kände sig överkörd hyllades subsidiaritetsprincipen; ”All makt åt sovjeterna” – därav namnet Sovjetunionen.

Så varför fungerade det inte i praktiken?"

Mycket bra analys av Jan-Olof Sandgren. 

Läs vidare på Det Goda Samhället. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1