Dagens tips söndag 2024-06-16 (Extra)

Lördagskrönikan: Ortensvenskan

"Det är svårt att veta när det började.

Min egen farfars generationer,  som kom till Sverige efter kriget och alla de som följde efter för att arbeta i Sverige, lärde sig svenska fort utan SFI. För att språket är nyckeln för att trivas och fungera och inte minst lyckas i nya hemländer. 

Men någon gång på vägen slutade invandrare att prioritera det. De slutade att vilja kunna prata svenska. Socialdemokraterna hjälpte till eftersom de hade ideologiskt bestämt att är du född utanför Sverige är det automatiskt synd om dig. 

Då ska vi ställa så få krav som möjligt på dig. 

Generationerna som kom fram till 80-talet ställdes det direkta och rätt tuffa krav på. De fick låna till möbler, de fick inte livslånga bidrag och så vidare. Det är deras barn, och de själva, som i högre och högre utsträckning röstar på Sverigedemokraterna idag. De som ser nya generationer ekonomiska migranter som inte alls är här för att arbeta och bidra. 

Orten-svenskan är en pest som breder ut sig över landet och över generationer." 

Ett ord i rättan tid!

Läs vidare på Uvell. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1