Dagens tips söndag 2024-06-16

Håller regeringen och SD på att schabbla bort paradigmskiftet?

"LEDARE • På Samnytt skriver vi mycket om invandring och brottslighet, ofta men inte alltid i kombination. Det vi återkommande slås av är hur de stora orden från Tidöpartierna på dessa politikområden har avsevärt mer blygsamma motsvarigheter i sinnevärlden. Frågan inställer sig om man håller på att schabbla bort chansen till det utlovade paradigmskiftet.

Vi kan konstatera att invandringsvolymerna oförändrat befinner sig på rekordhöga nivåer och extrema sådana i ett internationellt perspektiv. Likaså består den utomvästliga profilen på invandringen med allt vad det innebär i inkompatibilitet med vårt västerländska samhälle och åtföljande oöverstigliga integrationsproblem Kostnaden för skattebetalarna är fortsatt enorm samtidigt som hålen i välfärden där pengarna skulle behövas gapar fortsatt stora.

Fortfarande utdöms låga straff för grova invandringsrelaterade gängbrott. Den utlovade dubbleringen av påföljderna för sådan brottslighet har begravts i en två år lång utredning tillsammans med övriga löften om slopade mängdrabatter, stopp för automatiska avdrag med en tredjedel av strafftiden med mera. Sannolikt kommer man inte att hinna implementera något av detta under innevarande mandatperiod."

Läs vidare på Samnytt. 

Mats Dagerlind avslutar med orden: "Hotet utifrån från den lede fi som föranledde den blixtsnabba Natoanslutningen är dessutom endast potentiellt. Hotet inifrån är sedan länge i högsta grad reellt – den fienden har redan invaderat oss. Det är hög tid för Tidöpartierna att ta det på lika stort om inte större allvar."

Och DCA-avtalet som skänker bort Sverige, gick ännu fortare att ta fram. Så fort att ingen debatt eller eftertanke har hunnits med!

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1