Dagens tips lördag 2024-06-15 (Extra)

Den största faran för EU är det kritiska beroendet av USA

"Efter att de senaste åren ha följt de politiska uttalandena från såväl våra ledare i väst som de ryska frontfigurerna president Putin och utrikesminister Lavrov, är den stora skillnaden att de i regel har tänkt till innan de yttrar sig. I går var inget undantag när Putin höll i ett möte med landets främsta diplomater och presenterade många klarsynta uttalanden, av vilka en del presenterades i gårdagens inlägg. Putin sade dock något mer som han verkligen har rätt i och som vi inte pratar om här hemma, nämligen att det största hotet mot EU inte är Ryssland utan vårt ökade beroende av USA där många av EU:s politiska ledare är mer rädda för att falla i onåd hos Washington än att förlora det egna folkets förtroende.

-”Västeuropa måste upprätthålla goda relationer med Moskva om de vill behålla sin status som ett av världens utvecklingscentrum. Ryssland är beredd att samarbeta med EU vi har inga dåliga avsikter. Alla de senaste uttalandena från västerländska tjänstemän om en förmodad rysk attack är nonsens. Det största hotet mot blocket idag utgörs inte av Ryssland utan av dess eget allt mer kritiska beroende av USA inom militära, politiska, teknologiska, ideologiska och informationsmässiga sfärer."

Läs vidare på Jenny Piper (Politik, nyheter och samhällsdebatt) 

Bra av Jenny Piper att våga ta upp detta! En annorlunda och troligen sann syn på konflikten med Ryssland, än vad som serveras i etablerade media. Nuvarande regim i Washington är inte vår vän och vi måste säga nej till DCA-avtalet. I avtalet ger vi bort vårt land för ingenting! Kan en regering göra det enligt grundlagen! Har det diskuterats? Var går gränsen för landsförräderi? 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1