Dagens tips onsdag 2024-06-12 Extra)

WEF and the COVIDcrisis Totalitarianism

"Did the WEF-trained Young Global Leader network promote more severe COVID-19 Non-Pharmaceutical Interventions?"

En del av svaren på frågorna i föregående tips kanske ges i denna artikel! 

Det är dessutom många andra frågor som borde testas på samma sätt.

Läs vidare på Who is Robert Malone? 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1