Dagens tips söndag 2024-06-09 (Extra)

Koldioxidskräcken bygger på felaktiga antaganden - civilingenjör Torbjörn Ripstrand i Swebbtv Vetenskap 91

"I detta avsnitt av vår Vetenskaps-serie fortsätter vi, parallellt med Staffan Mörners serie, på temat KLIMATET. Här möter Mikael Willgert civilingenjören Torbjörn Ripstrand som har satt sig in ämnet.

Ripstrand menar, med hänvisning till officiella källor och mätdata (NASA m.fl.) att där inte föreligger någon klimatkris. De fluktuationer av temperatur, koldioxidhalt, väder mm. som förekommer har naturliga orsaker.

De datormodellerade prognoser som ligger till grund för den klimatpolitik som genomdrivs, i framförallt västvärlden, stämmer inte med faktiska data.

Det är sant att genomsnittstemperaturen har ökat sedan lilla istiden men mätdata av temperatur korrelerar inte med människans utsläpp av Co2 och den temperaturhöjning som hänt sedan dess är bara till godo för mänskligheten med bl a ökad växtlighet till följd.

Inte heller ger havsnivåernas höjning eller extremväders antal anledning till oro.

Tvärtom, så riskerar EU-projektet "Fit for 55" att kraftigt skada våra ekonomier, miljön och människors livskvalitet samt kosta enorma belopp utan att ha någon reell inverkan på klimatet.

Sverige är dessutom, tack vara sina vidsträckta skogar, näst intill koldioxidneutralt vad gäller utsläpp.

Se även Staffan Mörners klimat-serie del 1: Det händer inget oroande med KLIMATET - avsnitt 1 med Staffan Mörner" och del 2: Vad är 97% av alla klimatforskare överens om? - Avsnitt 2 av KLIMATET med Staffan Mörner

Ett lugnt och sakligt resonemang som klart visar att någon klimatkris, åtminstone beroende på koldioxid, inte finns.

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1