Dagens tips lördag 2024-06-08 (Extra2)

Hans Blix: Vänta med beslut om USA-baser

"Det behövs en grundlig offentlig diskussion innan DCA-avtalet om försvars­samarbete mellan USA och Sverige godkänns av riksdagen. Det anser Hans Blix, bland annat före detta utrikesminister och chef för IAEA, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Förslaget till avtal "innehåller långtgående och tioåriga förpliktelser berörande rikets suveränitet och säkerhet men har inte varit föremål för någon allmän diskussion, eller uppmärksamhet av partier eller media", skriver Blix. Han konstaterar att det därmed skiljer sig från när det så kallade värdlands­avtalet med Nato godkändes.

I DCA-avtalet regleras förutsättningarna för amerikansk militär närvaro i Sverige, bland annat om tillträde till svenskt territorium och om rätt att få använda vissa av Försvars­maktens anläggningar och områden. Blix ställer ett antal frågor runt detta:

"Kan stationering av tungt amerikanskt bombflyg ske till exempel vid Luleås flygbas utan föregående svenskt godkännande? Ger avtalet USA rätt att utan särskilt och uttryckligt godkännande av Sveriges regering upprätta missil­batterier i anslutning till basen vid Visby på Gotland?""

Äntligen någon officiell person som tar upp den viktiga frågan om att ett sådant långtgående avtal åtminstone måste debatteras innan det antas. De potentiell allvarliga konsekvenserna av avtalet måste diskuteras öppet. Min uppfattning om avtalet är att det gör Sverige till ett lydrike under Washington (inte USA utan den fraktion som styr i Washington och vi kan inte påverka vilken det blir.) Detta är inte svensk demokrati, utan att ge upp sitt land nästan villkorslöst. Är ett enkelt riksdagsbeslut om detta förenligt med vår grundlag?

Läs vidare på Epoch Times. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1