Dagens tips lördag 2024-06-08

Skall stadsbor bestämma över landsbygden?

Tege Tornvall 

"EU-parlamentets beslut att EU-länderna fram till 2030 skall ”återställa” en femtedel av sin natur som den var 1850 är mer än något ett uttryck för sentimentala uttryck från urbaniserade politiker."

Detta är sådant som EU inte ska lägga sig i! Vilka svenska kandidater säger nej!

Läs vidare på Nya Dagbladet. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1