Dagens tips torsdag 2024-05-23 (Extra2)

Är vi på väg att avskaffa Sveriges självständighet?

"DCA (Defence Cooperation Agreement) är en överenskommelse mellan USA och Sverige. Överenskommelsen gjordes innan Sverige blivit Nato-medlem och ska nu godkännas av Sveriges riksdag. Vi ger därmed upp Sveriges suveränitet. 

USA får total kontroll över stora landområden och ett antal militärbaser i Sverige och låter USA:s militär själva lagföra brott som begås av både militär och deras anhöriga. Överenskommelsen har inte förhandlats fram.

Avtalet har dikterats av USA och accepterats av politiker som till varje pris vill vara USA till lags."

Ett skrämmande exempel på politiker som inte agerar i Sveriges intresse. Kan sittande politiker verkligen ge bort landet utan en beslutande folkomröstning eller ens utan en debatt? Folket blir lurade igen!

Läs vidare på "Aktuell sajt" 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1