Dagens tips torsdag 2024-05-23 (Extra)

BITTE ASSARMO: Det var bättre förr

"Jag vet att det är en sanning med modifikation, för om man går tillräckligt långt tillbaka i tiden fanns det också mycket som var sämre. Men under min drygt 60-åriga levnad har det faktiskt bara blivit sämre. En fullt fungerande nation, som egentligen bara hade behövt utvecklas i takt med tekniken, har raserats till en spillra av vad det en gång var och behöver nu byggas upp igen efter decennier av vanstyre.

När jag växte upp var Sverige ett relativt homogent land, där invånarna delade ungefär samma värderingar. Alla älskade inte alla men de flesta förstod varandra och talade samma kulturella språk.

Sverige hade också ett försvar (faktiskt ett av rang, med tanke på vår litenhet i invånarantal) och stora beredskapslager. Alla unga män, förutom de med särskilda skäl, gjorde värnplikten och lärde sig tidigt att det var deras plikt att försvara sitt land.

När jag växte upp fanns också en fungerande sjukvård, en bra äldreomsorg och det gick att leva på sin pension. Psykvården erbjöd sjukhusplatser åt dem som på grund av sin mentala hälsa inte kunde leva i samhället."

Läs vidare på Det Goda Samhället. 

Våra valda politiker har lurat oss med god hjälp av MSM.Partierna driver frågor som inte är i svenska folkets intresse utan i deras egna maktambitioner.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1