Dagens tips tisdag 2024-05-21 (Extra)

Tredje interpellationen med socialminister Jakob Forssmed den 31 maj 2024

"WHO beskrev spridningen av viruset covid-19 som en pandemi med ödesdigra verkningar, vilket påstods kräva att jordens människor måste underkasta sig drakoniska skyddsåtgärder. Sådana genomfördes också. Men det visade sig så småningom att smittan, förutom för gamla människor, inte var farligare än en allvarlig säsonginfluensa och det fanns ingen överdödlighet 2020. Överdödligheten gick i taket först när ”vaccinationerna” mot covid-19 tog fart. En grundläggande princip för demokratier är att dessa inte kan överlåta sina vitala rättigheter till stater eller församlingar som domineras av diktaturer.

Diktaturer och halvdiktaturer står för en majoritet av medlemsstaterna inom WHO. I sådana länder bestämmer inte medborgarna, och staterna använder genomgående en politisk styrning som kränker mänskliga rättigheter.

Det är nu viktigt att WHO tar avstånd från alla de misstag som begicks under den senaste ”pandemin”/influensavågen samt öppnar upp för en diskussion om genmodifieringens konsekvenser för folkhälsan innan Sverige överväger ett fördjupat samarbete med WHO (se 23 frågor nedan för WHO att besvara)."

Varför driver inget av riksdagspartierna dessa frågor som är så uppenbart relevanta?

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. o

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1